Enter your keyword

วาล์ว

Valve 1

วาล์ว

เราผลิตวันเวย์วาล์วที่ใช้บรรจุกาแฟ เราเป็นผู้ผลิตเจ้าแรกของโลกที่ผลิตวาล์วไนลอนกรอง
วาล์วของเราจะทำด้วยวัสดุ PE

เราทำวันเวย์วาล์วสำหรับบรรจุภัณฑ์กาแฟ :
วันเวย์วาล์วเป็นที่นิยมมากในการบรรจุเมล็ดกาแฟ หลังจากที่การคั่วเมล็ดกาแฟจะออกก๊าซ
CO2 เป็นเวลาหลายวัน วาล์วนี้จะต้องมีการติดตั้งในถุงกาแฟให้ก๊าซ CO2
สามารถออกมาจากวาล์ว ดังนั้นทำให้เมล็ดกาแฟสดใหม่เเละเก็บรักษาอยู่เป็นเวลานาน

วาล์ว

วาล์ว

วาล์ว

วาล์ว

วาล์ว

วาล์ว

คลิกที่นี่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง