Enter your keyword

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

Coffee Bags

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟเพื่อรักษาเมล็ดกาแฟจากออกซิเจนและความชื้นมีวันเวย์วาล์ว
ที่ช่วยคลายก๊าซออกจากถุงและ
สามารถรักษาคุณภาพและกลิ่นหอม
เมื่อลูกค้าเปิดบรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟคั่วสามารถได้กลิ่นหอมสด

เวลาแพ็คเมล็ดกาแฟคั่วเราต้องการถุงที่มีวันเวย์วาล์วเพื่อรักษาก
ลิ่นหอมรสชาติและความสดของเมล็ดกาแฟ
หลังจากที่บรรจุเมล็ดกาแฟก็จะใช้เวลาออกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเวลา
14 วัน ก๊าซนี้จะต้องมีการปล่อยตัวออกมาจากถุงเพื่อไม่ให้ถุงพองตัวและเเตกได้
วันเวย์วาล์วทำหน้าที่เป็นวาล์วปล่อยก๊าซออกจากบรรจุภัณฑ์
และจะช่วยให้อากาศภายในออกและอากาศภายนอกเข้าไม่ได้
ดังนั้นทำให้เมล็ดกาแฟรักษาความสดใหม่และกลิ่นหอม

เราใช้ฟอยล์ที่เคลือบpetฟิล์มเคลือบบรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟเพราะฟิล์มช่วยรักษาคุณ
ภาพของเมล็ดกาแฟและกลิ่นหอมของกาแฟให้เป็นเวลานาน

เรามีรูปแบบที่แตกต่างกันมากมายให้เลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ
สามารถเลือกว่าจะติดวันเวย์วาล์ว
นอกจากนี้เรายังสามารถทำช่องเสียบยูโรหลุมหมวก,หลุมรอบหลุมผีเสื้อในถุงกาแฟเพื่อให้ส
ามารถถูกแขวนในร้านค้าหรือ
ชั้นวางของซุปเปอร์มาเก็ต รูปแบบของถุงกาแฟสามารถผลิตดังต่อไปนี้
* ถุงซีลข้างไม่มีซิป
* ถุงตั้งได้แบบมีซิป
* ถุงซีลด้านข้างไม่มีซิป
* ถุงซีลข้างสี่ด้านไม่มีซิป
* ถุงซีลข้างสี่ด้านมีซิป
* ถุงตั้งได้แบบก้นแบนมีซิป

เรามีตัวเลือกที่แตกต่างกันมากมายในการพิมพ์ที่กำหนดเองสำหรับถุงกาแฟ
กรุณาปรึกษาฝ่ายขายของเราสำหรับการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับการพิมพ์ที่กำหนดเองสำหรับถุ
งกาแฟ
• สีด้าน
• สีเงา
• ด้านหนึ่งสีเงาและอีกด้านสีด้าน
• สีกระดาษ
• กระดาษสีขาว

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเมล็ดกาแฟ

คลิกที่นี่สำหรับผลิตภัณฑ์สต็อก