Enter your keyword

บรรจุภัณฑ์ชา

Tea Bags

บรรจุภัณฑ์ชา

เราผลิตถุงที่แตกต่างกันเหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ชา มีหลายประเภทของชาเช่น
ชาเขียว, ชาสมุนไพร, ชาดำ, ชาใบหลวมชาจีน, ชาอินเดีย ฯลฯ
ชาทั้งหมดเหล่านี้จำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันเพราะชามีความชื้นและอัตราการใช้
ออกซิเจน เราต้องรักษากลิ่นชาและรสชาติหอมจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพราะใบชาจับกลิ่นอื่น

อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อรสชาติและกลิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าชาไม่ได้บรรจุภันฑ์ที่เหมาะสม

เรามีตัวเลือกที่แตกต่างกันจำนวนมากที่จะแพ็คชาเช่นเราสามารถ
แพ็คถุงชาในแต่ละซองขนาดเล็ก
นี้เป็นวิธีที่ดีมากและเป็นที่นิยมของการบรรจุถุงชาบรรจุภัณฑ์นี้เป็นที่นิยมมากในโรงแรมภัต
ตาคาร ในเวลาเดียวและลูกค้าจะรู้สึกชาที่มีความสดใหม่

ตัวเลือกที่สองสำหรับการแพ็คถุงชาหรือถุงชาปิรามิดในถุงตั้งได้เเบบมีซิ
ปหรือถุงชาหลายถุงสามารถเก็บไว้ภายในหนึ่งถุง
ตัวเลือกนี้เป็นที่นิยมมากสำหรับลูกค้าที่บริโภคบ้านเพราะลูกค้าสามารถเปิดปิดได้หลายครั้ง
ดังนั้นหลังจากที่ซิปถุงชาภายในแพคเกจมีการเก็บรักษากลิ่นของชาเพราะในถุงที่เราสามาร
ถบรรจุถุงชาลงในถุงตั้งได้เเบบมีซิป
และสามารถเปิดปิดได้หลายครั้งดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับลูกค้าคิดก่อนที่จะเลือกบรร
จุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับ
ผลิตภัณฑ์ของคุณ

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

บรรจุภัณฑ์ชา

คลิกที่นี่สำหรับผลิตภัณฑ์สต็อก