บรรจุภัณฑ์ซีลข้างแบบติดวันเวย์วาล์ว

เราผลิตถุงซีลข้างแบบติดวันเวย์วาล์ว
ถุงซีลข้างแบบติดวันเวย์วาล์วเป็นสิ่งที่ดีสำหรับโรงคั่วกาแฟขนาดเล็กที่ต้องการแพ็คกาแฟ

ถุงซีลข้างแบบติดวันเวย์วาล์วสามารถเก็บรักษาออกซิเจนและเก็บความสดใหม่ของเมล็ดกา
แฟได้เป็นเวลานาน
เรามีหลายสีที่มีอยู่ในรูปแบบของถุงเช่น สีดำด้าน, สีเงินเงา, ทองด้าน, ทอง, สีแดง, สีเขียว,
สีฟ้า, สีขาว ฯลฯ และ ถุงในขนาดที่แตกต่างจาก 28 กรัมถึง 3 กิโลกรัม

Price for Thailand

Side Gusset Pouch

Type of pouch
Size
Dimention
W x L x G (mm)
Per Unit
Price (Baht)
Qty : + 1000
Per Unit
Price (Baht)
Qty : + 2000
Per Unit
Price (Baht)
Qty : + 5000
Per Unit
Price (Baht)
Qty : + 10000
Side Gusset
250 gms
80 x 260 x 50
9.5
6.6
5.45
5
Side Gusset
500 gms
85 x 360 x 60
11.4
8
7
6.6
Side Gusset
1 kg
130 x 400 x 80
11.55
10.45
9.45
9
Side Gusset
2 kg
170 x 495 x 110
18.4
16.9
16
15.6
Side Gusset
3 kg
210 x 510 x 110
22.4
21
19.6
19.25

*** If pouches are with Valve than Baht 2.2 extra per unit.

Please note : The price we have given is CIF Door Delivered any city in Thailand.

Countries : Thailand


How do I measure a side gussetted and NO RESEALABLE ZIPPER?

How-to-Measure-Side-Gusset

Side gusseted bags are available ready in stock in the following size given in the table below{these side gusseted bags has NO RESEALABLE ZIPPER.}…

Our bag capacities/weights mentioned below are based on roasted coffee beans weight. The capacity for other products may vary depending on their density.

Size (grams)
Size (ounce) (oz)
Width (mm)
Width (inch)
Length (mm)
Length (inch)
Side Gusset (mm)
Side Gusset (inch)
250
8
80
3.15
260
10.236
50
1.96
500
16
85
3.35
360
14.17
60
2.36
1000
32
135
5.31
390
15.35
90
3.54
2000
64
170
6.70
493
19.5
110
4.33
3000
128
210
8.26
510
20
114
4.5

Here is all the photographs of side gusseted bags with NO RESEALABLE ZIPPER.

Spice Packaging Dog Food Bags Cat Food Bags Fish Packaging
Black Shiny Gold Matt Silver Red
Organic Food Packaging Sea Food Packaging Side Gusset Bags Chocolate Packaging
Blue Green Matt Black Matt White
Paper Bags Tea Bags
Brown Paper Bags Matt Gold