บรรจุภัณฑ์ซีลข้างแบบติดวันเวย์วาล์ว

Stock side gusset bags with valves

เราผลิตถุงซีลข้างแบบติดวันเวย์วาล์ว
ถุงซีลข้างแบบติดวันเวย์วาล์วเป็นสิ่งที่ดีสำหรับโรงคั่วกาแฟขนาดเล็กที่ต้องการแพ็คกาแฟ

ถุงซีลข้างแบบติดวันเวย์วาล์วสามารถเก็บรักษาออกซิเจนและเก็บความสดใหม่ของเมล็ดกา
แฟได้เป็นเวลานาน
เรามีหลายสีที่มีอยู่ในรูปแบบของถุงเช่น สีดำด้าน, สีเงินเงา, ทองด้าน, ทอง, สีแดง, สีเขียว,
สีฟ้า, สีขาว ฯลฯ และ ถุงในขนาดที่แตกต่างจาก 28 กรัมถึง 3 กิโลกรัม

 


Measuring a side Gusset Pouch

Protein Powder Packaging Food Packaging Spice Packaging Chocolate Packaging
Matt Black Shiny Gold Matt Gold Matt White
Organic Food Packaging Nuts packaging Bird Seed Packaging
Shiny Black Matt Silver Brown Paper Bags